Thursday, February 22, 2024

Tag: biểu tình chống Trung Quốc

Người Việt tại thủ đô Washington DC biểu tình chống Trung...

RFA Hôm 23 tháng Tám, gần một trăm người Mỹ gốc Việt ở Washington DC, Virginia, Maryland, Philadelphia, New Jersey và cả Canada, đã biểu...