Friday, March 1, 2024

Tag: BẦY SÂU VÀ CON SÂU BỰ NHẤT

BẦY SÂU VÀ CON SÂU BỰ NHẤT

Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là “chết” cái đất nước này (Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư. 7.5.2011) PHẠM...

BẦY SÂU VÀ CON SÂU BỰ NHẤT

PHẠM ĐÌNH TRỌNG Gần mười năm trước, tôi và nhà báo Lê Phú Khải dự đám cưới con gái ông bạn của chúng tôi là...