Wednesday, November 29, 2023

Tag: Ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Bình

Ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Bình phát hành Công văn...

Ngày 3/1/2019 Ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Bình phát hành Công văn số 602-CV/BTGQU, nhằm định hướng dư luận xã hội trong vụ...