Thursday, December 7, 2023

Tag: Bãi Tư Chính( Vanguard Bank)

CÁ RỒNG ĐỎ VÀ NHỮNG HẬU QUẢ ĐAU ĐỚN

Chu Vĩnh Hải Một nguồn tin cực kỳ khả tín và có trách nhiệm ở Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam ( PVN)...