Thursday, February 22, 2024

Tag: bài thơ

Bùi Minh Quốc – Hai mươi năm “Bài thơ tháng Tám”...

Bùi Minh Quốc Theo Việt Nam Thời Báo Bạn đọc thân mến, Ngày 19 tháng 8 năm 1994, cách nay vừa 20 năm, tôi viết “BÀI THƠ...