Thursday, December 7, 2023

Tag: bãi rác Đa Phước

DÂN KHU NAM CHỈ CÒN BIẾT CHỜ PHÉP MÀU ĐỂ HẾT...

Báo Sạch Tuyệt vọng đến cùng cực khi hàng chục năm qua đơn cầu cứu gửi khắp nơi nhưng không hết ô nhiễm do bãi...

TRÁCH NHIỆM CỦA UBND TP. HCM VỚI “Ổ THÚI” ĐA PHƯỚC

Báo Sạch Liên tục cả chục năm dài, cư dân Phú Mỹ, Phú Mỹ Hưng, Era Town... gửi đơn kêu cứu khắp nơi vì ô...