Thursday, February 22, 2024

Tag: bác sĩ Lý Văn Lượng

Trung Quốc đã xóa tội cho một bác sĩ bị khiển...

VOA Tiếng Việt Cơ quan kỉ luật hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói công an ở Vũ Hán đã rút lại khiển...