Thursday, December 7, 2023

Tag: Bắc Đại Tây Dương

Greenland nói với Trump: Chúng tôi mở cửa làm ăn, không...

VOA Greenland hôm thứ Sáu bác bỏ ý tưởng lãnh thổ này có thể được đem bán sau khi tin tức cho hay Tổng thống...