Wednesday, December 6, 2023

Tag: Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh

CHUYỆN FACEBOOK CỦA BA SÀM NGUYỄN HỮU VINH

Huynh Ngoc Chenh Người làm báo lề dân nổi tiếng Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, vừa mới ra tù, đã gặp khó khăn với ban...