Saturday, March 2, 2024

Tag: Anh Ngoc Nguyen

ĐÁNH GIÁ LẠI QUY MÔ GDP, ÔNG PHÚC ĐANG MUỐN GÌ...

Anh Ngoc Nguyen Vào thời điểm cuối năm 2016 sau khi ngồi vào ghế Thủ Tướng thì ông Nguyễn Xuân Phúc đã có một phát...