Monday, September 25, 2023

Tag: anh cướp

“Anh cướp”

Nguyễn Tường Thụy Lần đầu tiên, thấy dân mạng “trân trọng” gọi cướp bằng... anh. Chuyện bề ngoài có vẻ vui vui nhưng ngẫm ra...