Wednesday, December 6, 2023

Tag: An Viên

Việt Nam chi 5 tỷ USD để làm dịu đòn thuế...

VNTB-An Viên lược dịch (VNTB) - Bloomberg, ngày 24/9 cho biết, Hà Nội đang có kế hoạch chi 5 tỷ USD nhằm làm dịu các...

Nếu thầy Ngọc là “lợn”, vậy chúng ta đang làm gì?

VNTB - An Viên (VNTB) - Thầy Vũ Khắc Ngọc, một người góp phần chống tiêu cực thi cử Hà Giang trong một chia sẻ ngày...

VNTB – IJAVN và khát vọng tự do báo chí

An Viên (VNTB) - Mùa hè năm 2014, cùng với sự kiện đòi hỏi Chính phủ hành động nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo...