Thursday, March 30, 2023

Tag: 90 NĂM ĐẢNG BÚA LIỀM

90 NĂM ĐẢNG BÚA LIỀM

PHẠM ĐÌNH TRỌNG Đảng búa liềm Việt Nam chọn ngày 3.2.1930 là ngày khai sinh tổ chức của họ. Từ đó, sau khi cướp được...