Wednesday, August 17, 2022

Tag: 90 NĂM ĐẢNG BÚA LIỀM

90 NĂM ĐẢNG BÚA LIỀM

PHẠM ĐÌNH TRỌNG Đảng búa liềm Việt Nam chọn ngày 3.2.1930 là ngày khai sinh tổ chức của họ. Từ đó, sau khi cướp được...