sai phạm đặc biệt nghiêm trọng trong quá trình công ty CP Hệ thống thông tin FPT (FPT-IS) thực hiện hỗ trợ cho dự án Tabmis của Kho bạc Nhà nước.

0
1062

Kính gửi Lãnh đạo Bộ Tài chính,
Đồng kính gửi Lãnh đạo Kho Bạc Nhà Nước, Cục tin học và thống kê tài chính- Bộ Tài chính,

Chúng tôi có những thông tin về sai phạm đặc biệt nghiêm trọng trong quá trình công ty CP Hệ thống thông tin FPT (FPT-IS) thực hiện hỗ trợ cho dự án Tabmis của Kho bạc như sau:

Công ty FPT- IS đã lợi dụng được sự tin tưởng của Bộ Tài chính cũng như Kho Bạc Nhà nước là đơn vị được thực hiện hỗ trợ dự án Tabmis của Kho bạc nhà nước để sử dụng lậu hệ thống hỗ trợ chính hãng Oracle Support có mã số định danh CSI: 14823377 thuộc quyền sở hữu của Kho Bạc nhà nước để hỗ trợ cho khách hàng khác của FPT-IS là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Chi tiết gồm:
Số lượng lỗi, thời gian khởi tạo yêu cầu sửa lỗi, mức độ nghiêm trọng của lỗi như phụ lục đính kèm công văn gửi.
Lỗi này được nhân viên của FPT có email là hienph2@fpt.com.vnsố điện thoại: 0978118525 như ví dụ trong trang 20 của tài liệu báo cáo chi tiết của Oracle.
Lỗi này được xử lý cho đơn vị Tổng Công ty điện lực Miền Nam EVN SPC, được hiển thị tại mục FullHost: erpspcdb01.evnspc.vntại trang 12 của tài liệu báo cáo chi tiết của Oracle.
Người sử dụng của EVN có liên quan là User Name : TLTT.EVNIT tại trang 12 của tài liệu báo cáo chi tiết của Oracle.

(Xin tham khảo báo cáo chi tiết đính kèm email về danh sách các Service Request FPT đã sử dụng để hỗ trợ EVN bằng CSI thuộc quyền sử dụng Kho Bạc)

Việc này vi phạm không chỉ thỏa thuận Bản quyền và dịch vụ ký giữa Oracle và Bộ Tài chính (OLSA) mà còn vi phạm nghiêm trọng hợp đồng ký giữa FPT và Bộ Tài chính do CSI này có thể coi là tài sản công thuộc quyền sở hữu của Kho Bạc nhà nước và được trang bị bằng vốn ngân sách nhà nước.

Công ty FPT-IS vẫn tiếp tục được tham gia đấu thầu gói thầu “Dịch vụ hỗ trợ bản quyền các sản phẩm phần mềm Oracle cho Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc TABMIS”được tổ chức đấu thầu lại và đang là đơn vị có khả năng trúng thầu cao do giá đang thấp nhất. Điều này gây nghi vấn sai phạm nêu trên của FPT được sự cho phép của một bộ phận phía Bộ Tài chính cũng như có dấu hiệu cho thấy có sai phạm, hành vi thông thầu trong công tác tổ chức đấu thầu gói thầu “Dịch vụ hỗ trợ bản quyền các sản phẩm phần mềm Oracle cho Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc TABMIS” này.

Chúng tôi tin rằng Lãnh đạo Bộ cũng như Lãnh đạo các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Tài chính (Kho Bạc Nhà nước, Cục Tin học và thống kê tài chính) hoàn toàn không chấp nhận những sai phạm nêu trên và có những biện pháp đảm bảo quyền lợi của Bộ Tài chính, các đơn vị tham gia đấu thầu cũng như tôn trọng các thỏa thuận đã ký với Oracle cũng như các luật sở hữu bản quyền hiện hành theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

Chúng tôi mong Quý Lãnh đạo sẽ có những biện pháp ngăn chặn các vi phạm này cũng như xử lý nghiêm khắc các hành động sai trái của FPT.

Trân trọng!

243170cookie-checksai phạm đặc biệt nghiêm trọng trong quá trình công ty CP Hệ thống thông tin FPT (FPT-IS) thực hiện hỗ trợ cho dự án Tabmis của Kho bạc Nhà nước.