Rau Muong index

0
31
Rau Muong index

Đào Tuấn

Chân trắng trong hình là Huyền. Bữa cơm của 4 nữ sinh có một món “đặc sản”. Không phải là cá thu một nắng hay chân giò đâu. Cái xanh xanh kia cơ. Đó là một mớ rau muống chia đôi.

10 năm trước, khi “đĩa rau muống xào 200 ngàn đồng ở Thượng Hải” của ĐBQH Đỗ Văn Đương khuấy động nghị trường, giá rau muống ở ta – theo ông Đương- chỉ “5.000 đồng” ở các đô thị, mà có khi “2.000 đồng/mớ”, thậm chí “còn rẻ hơn”.

Bẵng đi 10 năm, ngay lúc này, một bó rau muống đã 25k. Tức là tăng 500% so với mức giá 5k, hoặc 1.250% so với mức giá 2k.

Đặt giả sử có một chỉ số “Rau Muong Index” thì 10 năm trước, lương cơ sở 730.000 đồng sẽ mua được 146 mớ rau muống. Giờ, kể cả khi lương cơ sở tăng 104% thì với 1.490.000 đồng chỉ còn mua được 59,6 mớ.

Chúng mình phục chúng mình thật đấy. 

Cả ở việc “gánh” mớ rau ăn độn giá 5 con số. Cả ở việc chấp nhận mức lạm phát giấy chỉ 1,25%.

———–

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5370246556331216&set=a.101602139862377

700550cookie-checkRau Muong index