Nhà cầm quyền Việt Nam phải hành động ngay để bảo vệ chủ quyền quốc gia.

0
137
Gần nhất, tính từ ngày 7/9 đến nay, Haiyang Dizhi 8 đã thực hiện 13 đường khảo sát ở biển Đông!
Lê Công Định

Việc Trung Cộng tuyên bố chủ quyền trên vùng biển của Việt Nam (mà xét theo Công ước Luật Biển 1982 chủ quyền của Việt Nam là không thể tranh cãi) thực sự là bước leo thang nghiêm trọng tiếp sau hành động thực tế gần đây là điều tàu thăm dò dầu khí Hải Dương 8 vào bãi Tư Chính.

Bãi Tư Chính (Dấu đỏ)
Tuyên bố đó là cột mốc thứ ba trong tiến trình Trung Cộng thôn tính toàn bộ Biển Đông, hai cột mốc trước là các sự kiện xâm lăng cưỡng chiếm Hoàng Sa 1974 và Trường Sa 1988.
Sự lưu manh và gian trá của Trung Cộng thể hiện ở chỗ sau khi dụ dỗ Việt Cộng ký kết bản Thỏa thuận những Nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa hai nước vào tháng 10 năm 2011, để ru ngủ và trói tay chân Việt Nam vào tình hữu nghị viển vông, họ từng bước dấn tới, vừa thôn tính toàn bộ Biển Đông, vừa lớn tiếng kết tội Việt Nam vi phạm bản thỏa thuận song phương này.
Sự chèn ép của Trung Cộng đối với chư hầu Việt Cộng đòi hỏi nhà cầm quyền hiện nay phải hành động ngay để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Chỉ có hai giải pháp và cũng là hai cơ hội thoát Trung, đó là:
(1) Khởi kiện Trung Cộng ra trước tòa án quốc tế; và
(2) tham gia liên minh quân sự với Hoa Kỳ.

Vì dân tộc hay vì đảng cũng chỉ ở thái độ hoặc chấp nhận hoặc không chấp nhận hai giải pháp này mà thôi.

Tàu cảnh sát biển Việt Nam đối đầu tàu hải giám Trung Quốc trên Biển Đông trong cuộc khủng hoảng giàn khoan hồi năm 2014

467520cookie-checkNhà cầm quyền Việt Nam phải hành động ngay để bảo vệ chủ quyền quốc gia.