Wednesday, July 24, 2024

CHANGE

Hong Hoang

23 tháng 10, 2018

(English below)

Mình và anh Obama có nhiều điểm chung lắm nha. Hai chúng mình đều tin vào sức mạnh của sự thay đổi (CHANGE). Chúng mình cùng đang làm những dự án nhằm nâng cao năng lực và trao quyền cho giới trẻ, để các bạn ấy tạo ra những sự thay đổi mà mình muốn thấy (phải có đông người cùng tạo ra sự thay đổi thì mới ăn thua, chứ một cá nhân kẽo kẹt thay đổi một mình thì đến đời nào.

Và cả hai đều nghĩ rằng có thể làm cho thế giới được tốt đẹp bằng cách xây dựng những cộng đồng (tốt đẹp), và mình làm điều đó qua việc kể chuyện. Và thế là từ tít 2 đầu của trái đất, mình và anh ấy gặp nhau.

Nên tóm lại, các bạn trẻ nên tiếp tục làm những việc tốt. Rồi các bạn sẽ được gặp những người vĩ đại có chung tầm nhìn và đam mê với bạn.

President Obama and I have quite a few things in common. We both believe in the power of #CHANGE. We are both working on empowering the youth so they can make the changes we want to see in the world, because only one person making the change will never be enough. And we both think that we can make the world a better place by building (better) community, through storytelling. And that’s how we met each other.

So, keep doing good things! You’ll end up meeting with great people who share your vision and passion.

#BarackObama #ObamaFoundation #ObamaScholar #changemaker #CHANGEVN #youthempowerment #storytelling #ColumbiaWorldProjects

Photo courtesy of The Obama Foundation

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular