Saturday, March 25, 2023

Tag: Vũ Hùng Việt

Ông Lê Thanh Hải bị xem xét kỷ luật liên quan...

RFA Nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, ông Lê Thanh Hải bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét đề nghị...