Thursday, March 30, 2023

Tag: VTC News

Có lẽ các bạn hãy cầm súng, cầm kiếm, cầm dao...

Chau Doan   Các bạn đồng nghiệp VTC. Khả năng ngôn ngữ của tôi bất lực trước sự ngu xuẩn, sự vô nhân đạo và khả...