Saturday, September 23, 2023

Tag: VNTB – Đem con bỏ chợ: thay công an xã bằng công an chính quy

VNTB – Đem con bỏ chợ: thay công an xã bằng...

Kiều Phong (VNTB) - Hàng chục ngàn công an xã khắp Việt Nam đang sống trong những ngày lo lắng. Bộ công an dường như...