Thursday, February 22, 2024

Tag: Vladimir Putin

Các thẩm phán của Tòa án Quốc tế ra lệnh bắt...

Cù Tuấn Guardian - Tòa án hình sự quốc tế ở The Hague (ICC) đã ban hành lệnh bắt giữ Vladimir Putin và ủy viên...