Saturday, September 23, 2023

Tag: virus Wuhan

Hải quân vừa xác nhận thêm 25 thủy thủ dương tính...

Lê Nguyễn Hương Trà Hãng CNN ngày 27/3 (giờ Hoa Kỳ) đưa tin, Hải quân vừa xác nhận thêm 25 thủy thủ dương tính với...