Thursday, December 7, 2023

Tag: Tuan SG Tran

CHỜ TẾT

Tuan SG Tran Những người vợ, người mẹ, người tù khổ sai của một thời... Trước khi lụm cụm chui vào mùng, bà cụ Hàn hỏi...