Thursday, December 7, 2023

Tag: Trương Quốc Cường

Ai đã bảo kê cho Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến?...

Hồng Hà 20-9-2019 Tiếp theo phần 1 và phần 3 Để hiểu thêm con người của bà Nguyễn Thị Kim Tiến, xin được điểm lại một số sự...

Ai đã bảo kê cho Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến?...

Hồng Hà 18-9-2019 Nguyễn Thị Kim Tiến sinh ngày 1/8/1959 tại Hà Nội, nhưng quê của bà ở xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà...