Saturday, September 23, 2023

Tag: Trung tướng Nguyễn Văn Ba

Ông Ca chỉ là thêm một… ‘ca’! (phần 2)

Trân Văn   Phần 2 Ngoài yếu tố Công an nhân dân (CAND) Việt Nam phải như thế nào thì thân nhân vợ chồng ông chủ Công...