Saturday, April 13, 2024

Tag: Trịnh Bá Khiêm

Cha của Trịnh Bá Phương kể về việc con trai và...

Mỹ Hằng BBC News Tiếng Việt Trinh Ba KhiemTrịnh Bá Tư (trái), Trịnh Bá Phương, Cấn Thị Thêu Hiện gia đình nhà Trịnh Bá Phương đã...

Sách nhiễu trong mùa dịch

Nguyễn Tường Thụy với Trịnh Bá Phương NGUYỄN TƯỜNG THỤY 8h30 sáng ngày hôm nay 17/3/2020, khoảng 10 người gồm công an, chính quyền địa phương...