Tuesday, April 23, 2024

Tag: Triệu Tử Dương

Từ cái chết của Venezuela đến cái chết của CHND Trung...

FB Nguyễn Ngọc Chu 25-1-2019 Tháng 3 năm1949 Mao Trạch Đông vào Bắc Kinh. Mao đến Điện Thái Hòa. Ngồi lên ngai vàng mấy phút. Sau...