Thursday, December 7, 2023

Tag: Trang Doan Pham

LÀM GÌ CÓ BÁO CHÍ MÀ TIN, CHỈ CÓ CÔNG CỤ...

Trang Doan Pham Như chúng ta đều (phải) biết, báo chí Việt Nam được quy định ngay từ trong Luật Báo chí là có nhiệm...