Monday, September 25, 2023

Tag: Trần Văn Minh

Xét xử phục vụ chọn nhân sự.

Thanh Hieu Bui Trước một ngày kết thúc phiên toà phúc thẩm xét xử Trần Văn Minh và Phan Văn Anh Vũ, thủ tướng Nguyễn...