Sunday, April 14, 2024

Tag: Trần Mạnh Hảo

HỮU LOAN – GƯƠNG MẶT ĐẼO TỪ ĐÁ

Suốt 30 năm ông bị quản thúc tại thôn làng về tội “nhân văn giai phẩm”, đi thồ đá cũng là đi thồ trộm,...