Thursday, March 30, 2023

Tag: Trần Dần

HỮU LOAN – GƯƠNG MẶT ĐẼO TỪ ĐÁ

Suốt 30 năm ông bị quản thúc tại thôn làng về tội “nhân văn giai phẩm”, đi thồ đá cũng là đi thồ trộm,...