Sunday, April 14, 2024

Tag: Tổ Chức Y tế Thế Giới (WHO)

TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI ĐÃ BỊ TRUNG QUỐC THAO...

Nguyen Khanh (NCQT) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) không chỉ “thiên về Trung Quốc” như Tổng thống Trump đã nói hôm thứ Ba....

Tổng thống Trump ra dấu hiệu sẽ cắt giảm tài trợ...

Phien Ngung Tổng thống Trump ra dấu hiệu sẽ cắt giảm tài trợ cho Tổ Chức Y tế Thế Giới (WHO) qua việc đối...