Wednesday, March 22, 2023

Tag: TNLT Ngô Hào

Tù nhân lương tâm Ngô Hào được hoãn thi hành án...

RFA Hôm 8 tháng 1 năm 2020, tù nhân lương tâm Ngô Hào, người đang thi hành án ở trại giam An Điềm tỉnh Quảng...