Wednesday, November 29, 2023

Tag: Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Murphy

Nga bác visa cho hai thượng nghị sĩ Mỹ

VOA Reuters Hai thượng nghị sĩ Mỹ cho biết Nga từ chối cấp visa cho họ thăm Moscow vào tuần tới giữa những bất đồng trong...