Tuesday, April 23, 2024

Tag: Thầy giáo Đào Quang Thực

ĐỜI CÓ VAY CÓ TRẢ

Phạm Minh Vũ Khương Ngọc Chất sinh năm 1975, là thượng tá An ninh, y bị bắt ngày 14-09-2019 khi đó y đang là trưởng...

SOS: Thầy giáo, Tù Nhân Lương Tâm Đào Quang Thực bị...

Lê Văn Sơn Thầy giáo Đào Quang Thực - một nhà hoạt động môi trường đã chết tại trại giam số 6 - Thanh Mỹ,...