Wednesday, December 6, 2023

Tag: Thanh tra Thủ Thiêm: Lãnh đạo thêm củi

Thanh tra Thủ Thiêm: Lãnh đạo thêm củi, quản lý thêm...

Gió Bấc 2019-07-03 Sau nhiều tháng dài chờ đợi, kết luận thanh tra Thủ Thiêm được công bố làm dư luận xã hội thậm chí báo...