Thursday, April 18, 2024

Tag: Thái Anh Văn

Bà Thái Anh Văn tái đắc cử Tổng thống Đài Loan

RFA Bà Thái Anh Văn, người có đường lối cứng rắn với Trung Quốc, đã tái đắc cử Tổng thống Đài Loan nhiệm kỳ thứ...