Friday, March 1, 2024

Tag: Tàu Nhật

Nhật lập đơn vị cảnh sát đặc biệt để tăng cường...

VOA Nhật Bản thành lập một đơn vị cảnh sát đặc biệt được trang bị vũ khí tự động để tăng cường bảo vệ một...