Monday, September 25, 2023

Tag: tàu Lam Kình

Biển Đông: Xung quanh tin về đường đi của tàu cần...

BBC Lam Kình, một trong những tàu cần cẩu lớn nhất, mà có tin cho là của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc,...