Monday, September 25, 2023

Tag: tàu khảo sát Hải Dương 8

Việt Nam chính thức nêu tên Trung Quốc ‘vi phạm vùng...

Khánh An-VOA Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 19/7 chỉ đích danh nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc “đã có hành...