Friday, June 2, 2023

Tag: Tập đoàn Wagner

Lính cựu tù của Wagner kể về nỗi kinh hoàng của...

Cù Tuấn - Phóng sự dài của Reuters, Cù Tuấn biên dịch. Tóm tắt: Reuters đã theo dõi và phỏng vấn năm tù nhân Nga đã...