Monday, September 25, 2023

Tag: Tại sao Úc và Việt Nam không hợp nhau nhiều?

Tại sao Úc và Việt Nam không hợp nhau nhiều?

VNTB-Phương Thảo dịch (VNTB) - Các đối tác chiến lược cùng có nhiều lợi ích và mối quan tâm chung, đó là Trung Quốc, nhưng...