Saturday, September 23, 2023

Tag: Shannon Lee

Con gái Lý Tiểu Long nói về từ “kung flu: “Cha...

The Interpreter “Hãy để những gì người khác nói và làm trở thành tấm gương phản chiếu cho họ, không phải cho bản thân mình.”...