Saturday, September 30, 2023

Tag: SECRETARY POMPEO

BÀI PHÁT BIỂU CỦA NGOẠI TRƯỜNG HOA KỲ MICHAEL R. POMPEO...

Võ Hồng Ly 20.06.2020 MR RASMUSSEN: Hân hạnh cho tôi chào đón người trình bày kế tiếp, ngoại trưởng Hoa Kỳ, Mike Pompeo. Chào buổi sáng...