Thursday, December 7, 2023

Tag: Richard Howe

07/09/1776: Vụ tấn công bằng tàu ngầm đầu tiên trong lịch...

Kim Phụng07/09/2019   Nguồn: World’s first submarine attack, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1776, trong Chiến tranh Cách mạng Mỹ, tàu lặn...