Tuesday, October 3, 2023

Tag: Quốc Phòng Mỹ

Tàu chiến Mỹ áp sát Vành Khăn, Chữ Thập, thách thức...

PHÁP LUẬT Thứ Năm, ngày 29/8/2019 - 05:38 "Các lực lượng Mỹ hoạt động trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình dương đều đặn...