Tuesday, October 3, 2023

Tag: Quan Kế Huy

Vì sao Việt Nam không muốn nhìn nhận Quan Kế Huy

Cù Tuấn - BBC News, Cù Tuấn biên dịch. Trong bài phát biểu nhận giải đầy xúc động sau khi giành giải Nam diễn viên phụ...

‘Tị nạn’ là kị huý? 

Nguyễn Tuấn Chẳng rõ tại sao báo chí Việt Nam khi viết về hai diễn viên Quan Kế Huy và Hồng Châu đều không hề...