Tuesday, September 26, 2023

Tag: Quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam

Đối tác chiến lược Mỹ-Việt sẽ có ý nghĩa như thế...

RFI / Thanh Phương 16-09-2019 12:06 Theo dự kiến, vào tháng 10/2019, chủ tịch nước kiêm tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng...