Thursday, April 18, 2024

Tag: politics

Việt Nam cô đơn trong đối đầu với Trung Quốc

VNTB-Vũ Quốc Ngữ dịch (VNTB) - Hà Nội đã không nhận được nhiều sự hỗ trợ như kỳ vọng trong cuộc đối đầu dung cảm...

Phải chăng Trung Quốc đã thắng trong ‘cưỡng chiếm Biển Đông’?

VNTB-Nguyễn Hiền (VNTB) - Trung Quốc tiếp tục đưa dàn khoan dầu sâu vào Biển Đông, trước thời điểm kỷ niệm 70 năm thành lập...

Tại sao Úc và Việt Nam không hợp nhau nhiều?

VNTB-Phương Thảo dịch (VNTB) - Các đối tác chiến lược cùng có nhiều lợi ích và mối quan tâm chung, đó là Trung Quốc, nhưng...

VNTB- Hiệp Hai ở Bãi Tư Chính bắt đầu: Tàu Hải...

Phương Thảo (VNTB) - Theo Reuters đưa tin, ngày 13 tháng 8 tàu khảo sát của Trung Quốc đã quay trở lại vùng đặc quyền...