Saturday, September 30, 2023

Tag: Phú Mỹ Hưng

TRÁCH NHIỆM CỦA UBND TP. HCM VỚI “Ổ THÚI” ĐA PHƯỚC

Báo Sạch Liên tục cả chục năm dài, cư dân Phú Mỹ, Phú Mỹ Hưng, Era Town... gửi đơn kêu cứu khắp nơi vì ô...